İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Vizyonumuz Bilgi ve yaratıcılık kaynağımız olan çalışanlarımızın yetenek ve beklentilerine duyarlı, hem bireysel rekabet enerjisini hem de ortak aklı yaratan, başarıya odaklı takım kültürü bilincini destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak; bu çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak için şeffaf, çağdaş, adil ve verimlilik esasına dayanan, çalışanlarımızın niteliklerini geliştirmeleri, potansiyellerini sunmaları için fırsatların tanındığı, en iyi ürünlerin yaratılmasına olanak sağlayacak sistemleri kurmak ve geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız
  • Verimli, yetkin, gelişime açık ve istekli, ekip çalışmasına yatkın, insan kaynakları profilini oluşturmak ve korumak,
  • Katılımcılığı arttıran, yetenekleri geliştiren, işgücü kalitesini yükselten, eşit ilişkilerin kurulduğu zevkli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasını temel almak,
  • Çalışanlarımızla sıcak ve açık iletişimin kurulmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda esnek kariyer imkanları sağlamak,
  • Çalışanlarımıza hatasız sunulması amaçlanan hizmete süreklilik kazandırmak,
  • Bilginin eşit bir biçimde paylaşımını sağlamak,
  • Kurumsal değişimi yönlendirmektir.

İnsan Kaynakları Uygulama Prensibimiz Kuruma yön veren ve onu başarıya götüren en önemli unsur insan gücüdür. İşe alım sürecinde temel amacımız; potansiyelini tam olarak kullanmaya istekli, kendi amaçları ile kurumun hedefleri arasındaki ilişkiyi kurabilen, gelişmeye ve geliştirmeye açık, yetkin insan kaynağını bünyeye kazandırmak; kurumumuz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip ve uygun adayların işe alımını sağlayarak, küresel gelişme süreciyle bütünleşebilen “en iyi insan kaynağına” sahip olmaktır.
Eviya web sitesinde her türlü bilgiyi değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar. | Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları